รวมเรื่องสั้น

  • หลงหายไปในฝัน

   ฿300.00

   หลงหายไปในฝัน

   เขียนโดย จิรภัทร อังศุมาลี

   ที่ปรึกษา : วีรพร นิติประภา พันชนะ วัฒนเสถียร ตะวัน วัตุยา
   บรรณาธิการบริหาร : พัลลภ สามสี
   ผู้จัดการสำนักพิมพ์ : ปรวรรณ ทรงบัณฑิตย
   บรรณาธิการเล่ม : ประภัสสร สุโคตร
   ออกแบบปก : ประกิต กอบกิจวัฒนา
   ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปกรรม : เอกณพ สุวรรณโกสุม
   พิสูจน์อักษร : Readed

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart