หนังสือแปล

  • อู่ฮั่นสู้สู้ : บันทึกวิกฤตปิดเมืองต้านโควิด-19

   ฿250.00 ฿200.00

   อู่ฮั่นสู้สู้ : บันทึกวิกฤตปิดเมืองต้านโควิด-19

   Wuhan in Coronavirus Lockdown
   Stories of Courage and Determination

   นรา สุภัคโรจน์ แปล

    

   Original copyright © Foreign Languages Press Co.,Ltd. 2020
   Thai copyright © Chongsawang Co.,Ltd. and Foreign Languages Press Co.,Ltd. 2020 All rights reserved.

    

   ที่ปรึกษา วีรพร นิติประภา พันชนะ วัฒนเสถียร ตะวัน วัตุยา
   บรรณาธิการบริหาร พัลลภ สามสี
   ผู้จัดการสำนักพิมพ์ ปรวรรณ ทรงบัณฑิตย
   ผู้อำนวยการด้านงานสื่อสารและการจัดการความรู้ สุชารัตน์ สถาพรอานนท์
   จัดรูปเล่ม ฟ้าฟื้น
   ออกแบบปก เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข
   พิสูจน์อักษร ระวิน ลืมพลู

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart