หลงหายไปในฝัน

฿300.00

หลงหายไปในฝัน

เขียนโดย จิรภัทร อังศุมาลี

ที่ปรึกษา : วีรพร นิติประภา พันชนะ วัฒนเสถียร ตะวัน วัตุยา
บรรณาธิการบริหาร : พัลลภ สามสี
ผู้จัดการสำนักพิมพ์ : ปรวรรณ ทรงบัณฑิตย
บรรณาธิการเล่ม : ประภัสสร สุโคตร
ออกแบบปก : ประกิต กอบกิจวัฒนา
ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปกรรม : เอกณพ สุวรรณโกสุม
พิสูจน์อักษร : Readed

SKU: Pre-Oder Category: